#P2BHAAGA #ROHKEAMMIN #HAAGAHELIA

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Haagan kampuksen RHM26-ryhmän opiskelija Henna Hämäläinen teki viikkosiivouslistojen kehittämistyön. Projekti toteutettiin Haaga-Helian restonomiopintoihin kuuluvana kurssityönä ja Fazer Café 8th Floorin vuoropäälliköiden sekä Fazer Café AINOAn ravintolapäällikön pyynnöstä. Tutustu Hennan raporttiin. Henna sai raportistaan arvosanan 5. Kehittämistyön ohjaajana toimi Haagan kampuksen lehtori Taru Sipponen.

Raportti käsittelee Hennan kehitysprojektia kahdessa Fazer Café –ravintolassa, Fazer Café 8th Floorissa ja Fazer Café AINOAssa. Keväällä 2017 ideoitu, suunniteltu, toteutettu ja seurattu projekti koskee ravintoloiden viikkosiivouslistojen uudistamista siten, että ne olisivat aiempaa ajankohtaisempia ja mielekkäämpiä niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kannalta. Lisäksi tarkoitus on helpottaa siivouksen toteutumisen valvontaa.

Projekti aloitettiin tammikuussa 2017 Helsingin ydinkeskustassa Stockmannin tavaratalossa sijaitsevassa Fazer Café 8th Floor –kahvilassa haastattelemalla kahvilan työntekijöitä, tutkimalla edellisen kalenterivuoden kirjanpitoa ja siivouslistan rakennetta, ja mukailemalla sitä kahvilan nykyisiin tarpeisiin. Helmikuussa 2017 uusi siivouslista otettiin käyttöön, ja sen käyttöä seurattiin tehostetusti neljän viikon ajan. Maaliskuussa 2017 tämän kokeilujakson pohjalta luotiin Fazer Café AINOAan kaksi viikkosiivouslistaa, jotka ovat olleet siitä asti käytössä. Koska Fazer Café AINOA on uusi toimipiste, myös viikkosiivouslistojen kehitystyö tulee edelleen jatkumaan.

Kehityskohdeidea kumpusi tarpeesta: 8th Floor –kahvilan siivouslista oli päivitetty viimeksi useita vuosia aiemmin, minkä jälkeen ravintolaa oli uudistettu ja remontoitu. Siivouslista ei ollut enää täysin ajantasainen. Lisäksi sen käytössä oli esiintynyt merkittäviä puutteita. Vaikka listassa mainittuja siivoustöitä tehtiinkin säännöllisesti ja huolellisesti, niiden seuranta ja kirjanpito oli siivouslistan sijainnin ja suunnittelun takia jäänyt retuperälle

Vuonna 2016 peräti 34,6 % viidestäkymmenestäkahdesta viikkosiivouslistoista oli jäänyt täysin tyhjäksi tai saanut vain yhden merkinnän koko viikon ajalta: noiden 18 viikon viikkosiivouksen valvonta ja kirjanpito oli siis jäänyt joko kokonaan tai lähes täysin tekemättä. Uuden listan on tarkoitus olla paitsi selkeämpi ja helppokäyttöisempi, myös hyödyntää aiempaa tehokkaammin hiljaisia hetkiä.