#P2BHAAGA #ROHKEAMMIN #HAAGAHELIA

Työelämän ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävä osa ammattikorkeakoulun opettajan työnkuvaa. Opiskelijoita on helppo motivoida tekemään erilaisia projektitöitä, joissa ollaan tekemisissä todellisten yrityskumppaneiden kanssa. 

Haagan kampuksen ruokatuotannon opetus sai uuden, mielenkiintoisen oppimisalustan toiminnalleen elokuussa 2016. Haaga Place to be-konseptin myötä olemme alkaneet työstää osaamisperustaisen opetussuunnitelman ja yrityskumppaneiden osaamisalueiden yhteensovittamista siten, että opetuksen osaamisvaatimukset toteutuisivat erilaisten projektien ja yhdessä tekemisten avulla mutkattomasti.

Työelämän kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamiseksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tarjoaa meille opettajille mahdollisuuden hakea säännöllisesti työelämäjaksolle. Jakson tarkoituksena on päivittää ja kehittää työelämäosaamistaan valitsemallaan alalla. Nähtyäni vuosittaisen hakemusilmoituksen, minulle heräsi ajatus tutustua tarkemmin yhteistyökumppanimme Dietan toimintaan. Minut oli valittu kyseisen yrityksen yhteistyön ylläpitäjäksi ja ideoijaksi.

Hakemukseni hyväksyttiin ja aloitin työt yrityksessä lokakuussa 2016. Alussa huomasin tulleeni täysin uuteen maailmaan. Dieta on ravintola-alan laitteisiin ja astioihin erikoistunut täyden palvelun myyntiorganisaatio, jonka toimintatavat poikkeavat melko paljon opetustoiminnasta. ”Asiakas ensin”-ideologia ohjaa toimintaa vahvasti ja projektiluontoinen toimintamalli tulee selkeästi esiin kaikessa toiminnassa. Haastattelin kaikkien yksiköiden työntekijöitä ja yhdessä kehittelimme ideoita opetuksen ja yrityksen eri toimintojen välillä tehtävästä yhteistyöstä. Oli hienoa huomata, kuinka paljon yhteistä tehtävää löytyi. Pääsin mukaan myös erittäin mielenkiintoisiin asiakastapahtumiin, joista parhaiten jäi mieleen Dietan, Unileverin ja HK Scanin kanssa yhteistyössä toteutettu Mibrasa-grillin ympärille rakennettu koulutustilaisuus.

Tavoitteeni oli siis luoda yhteistyön malli, joka toimisi siten, että molemmat osapuolet voisivat kokea saavansa siitä hyötyä ja merkitystä tekemälleen työlle. Tästähän kaikessa yhteistyössä on pohjimmiltaan kysymys. Konkreettinen tekeminen ja sopiminen saa aikaan toimintaa. Tähän pääsimme Dietalla ollessani hyvin: saimme sovittua useita yhteisiä tekemisiä jo alkavalle lukukaudelle.

Dietan Gelato Academy saapui Holkkitieltä Haagan kampukselle maaliskuussa. Opiskelijat saivat mahdollisuuden oppia artesaanijäätelön valmistusta osana ravintolatoimintaa.  Sitä ennen opiskelijat tekivät oppimistehtäviä, jossa selvittivät esimerkiksi jäätelön valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden ominaisuuksia. Samalla Dieta hyödynsi Haagan kampuksen tiloja omien asiakkaiden koulutuksessa. Perinteiset tavat tehdä yhteistyötä opinnäytetöiden ja työharjoittelujen merkeissä saivat paljon uusia ideoita. Nämä ideat tuskin olisi syntyneet kiireessä työn ohessa.

Tärkeintä työelämäjaksolla oli tutustuminen yhteistyökumppaneihin ja heidän tapaansa toimia. Uudet ideat syntyivät yhdessä tekemällä ja nyt olemme huomattavasti rohkeampia ehdottamaan erilaisia yhteistyön toimintamalleja. Kiitos Haaga-Helialle ja Dietalle tästä mahdollisuudesta kehittyä työelämäosaajana!

Birgitta Nelimarkka
​Lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Elämys-ja hyvinvointitalouden yksikkö, Haagan kampus

 

Image: