Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa 1140x380 - Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa?

Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa?

Työharjoittelu ja myöhemmin työpaikka ravintolassa on monen haave ja hyvin suoritettu harjoittelu saattaakin parhaimmillaan poikia myös alan vakituisen tai muun pidempi aikaisen työn. Pohdimme tässä artikkelissa, millaisia ominaisuuksia alan työharjoittelussa tarvitaan ja miten voit vakuuttaa harjoittelupaikan työnantajan omasta osaamisestasi jo harjoittelun aikana.

Ahkeruus

Ahkeruus - Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa?

Ravintola-alalla ahkeruus on hyvä valttikortti. Työ ei ole aina helppoa ja siihen voi sisältyä kiireen tuntua, mutta alalle hyvin soveltuva työntekijä ei tästä hätkähdä. Hän osaa sopeutua monenlaisiin tilanteisiin eikä valita pienistä. Hyvä työntekijä ei väistele epämieluisiakaan työtehtäviä, vaan tarttuu erilaisiin töihin innolla ja tarmolla.

Stressin sietokyky

Stressinsietokyky - Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa?

Ravintola-alan työntekijöiden tulee sietää stressiä. Asiakkaiden joukossa on monenlaista väkeä, eivätkä kaikki suinkaan suhtaudu ravintolan työntekijöihin myötämielisesti. Osa asiakkaista saattaa olla jopa vihamielisiä ravintolan työntekijöitä kohtaan tai suhtautua heihin alentuvasti. Lisäksi työ on usein kaksi- tai kolmivuorotyötä, mikä saattaa aiheuttaa erityisen paljon stressiä ja vaikeuttaa oman elämänrytmin hallintaa. Epäsäännölliset työajat saattavat tuoda paineita esimerkiksi perhe-elämään.

Asiakaspalvelualttius

Asiakaspalvelualttius - Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa?

Myös ravintolassa asiakkaan tulee saada kokea olevansa kuningas, joten ravintolan työntekijöiltä vaaditaankin aivan erityistä asiakaspalvelualttiutta. Lisäksi heiltä vaaditaan tietynlaista pelisilmää ja kykyä lukea erilaisia tilanteita. Kun asiakas kokee saaneensa ravintolassa hyvää ruokaa ja erinomaista palvelua, palaa hän todennäköisesti samaan paikkaan uudelleenkin. Sen sijaan huono asiakaspalvelu voi pilata muutoin onnistuneen ruokailukokemuksen. Jos onnistut kerta toisensa jälkeen palvelemaan vaativiakin asiakkaita heitä miellyttävällä tavalla, ei tämä yleensä jää työnantajaltasi huomaamatta, vaan nouset hänenkin arvoasteikollaan selvästi ylöspäin. Hyvä asiakaspalvelu on nimittäin yksi ravintolan suurimmista valttikorteista hyvän ruuan ohella!

Älä siis anna asiakkaiden odottaa liian kauan ja pyri aina palvelemaan heitä ystävällisesti, vaikka joskus asiakkaat itse voisivatkin käyttäytyä sinua kohtaan kaikkea muuta kuin ystävällisin elkein. Jos asiakas on jostakin syystä tyytymätön esimerkiksi saamaansa annokseen, pyri aina sovittelemaan tilanne siten, että asiakkaalle jää käynnistä lopulta hyvä mieli!

Luottamuksellisuus

Hyvä ravintola-alan työntekijä tai harjoittelija ei paljasta työpaikan ammattisalaisuuksia ulkopuolisille. Hän ei myöskään puhu työpaikasta, sen johdosta, asiakkaista tai kollegoista pahaa heidän selkänsä takana – eikä varsinkaan jaa huonoja kokemuksiaan koko kansalle somessa! Jos työ- tai harjoittelupaikalla tulee vastaan epäkohtia, tulee ne hoitaa asiallisesti työpaikan sisällä. Tällainen toiminta luo sinusta ammattimaisen ja luotettavan kuvan.

On tietysti sanomattakin selvää, että hyvän ravintola-alan luottamuksellisuus näkyy myös työ- tai harjoittelupaikan sääntöjen noudattamisena. Luotettava työntekijä saapuu aina ajoissa paikalle ja tekee sovitut työtehtävät sovitulla tavalla. Jos hän jostakin painavasta syystä johtuen joutuu luistamaan sovituista asioista, hän ilmoittaa tilanteesta mahdollisimman pian työ- tai harjoittelupaikan johdolle tai lähimmälle esimiehelleen.