#P2BHAAGA #ROHKEAMMIN #HAAGAHELIA

It’s ALIVE! Place to be Haaga toimii rohkeana edelläkävijänä hospitality-alan kumppaneiden ja seuraavan sukupolven tekijöiden törmäyttämisessä ja oivalluttamisessa.

Minulla on ollut ilo olla kummina ideoimassa HoReCa-, matkailu- ja elämysteollisuuden uuden sukupolven oppimiskonseptia Place to be Haagaa.

ONGELMA:
Minua on vaivannut pitkään
1) Perinteinen ajatus siitä, että opettaja opettaa ja opiskelija oppii. Aivan kuin oikea vastaus olisi aina yhdessä osoitteessa ja se vaihtaisi omistajaa kaatamalla se toisen niskaan.
2) Alan toimijat ovat poteroituneet omiin kammioihinsa päällimmäisenä teemana liiketoiminnan ylläpito ja selviytyminen arjessa, pohtien ja ratkoen samoja haasteita kuin kilpailijat ja yrittäen erottautua toisistaan tekemällä samoja asioita hieman toisin.
3) Laite- ja raaka-ainetuottajilla on jokaisella oma kehitysyksikkönsä omissa tiloissaan, jossa samat ihmiset keksivät samaa pyörää vuodesta toiseen.
4) Tilaa, aikaa ja rohkeutta uusille ajatuksille on vähän.

RATKAISU:
Uskon yhdessä tekemisen voimaan ja rohkeaan ajatteluun. Tarvitaan ääneen pohtimista, avointa ongelmista puhumista, tarkoituksellista toisinajattelua ja äänekästä debattia.
Oppiminen on parhaillaan monensuuntaista, jossa kaikille osapuolille syntyy oivalluksia.

Luodaan alusta, ympäristö ja kohtaamispaikka, johon teollisuuden kaikki toimijat ovat tervetulleita. Tuodaan yhteen niin toimialan esikuvat, kilpailevat yritykset, opiskelijat kuin opettajatkin.
Place to be Haaga edistää kokeilukulttuuria, yhdessä oppimista ja oivalluttamista. Se on suomalaisen osaamisen huippuyksikkö, joka kumpuaa intohimosta ja maailmanluokan lähestymisestä koko hospitality-toimialan kehittämiseen, jotta sekä asiakkailla että henkilökunnalla olisi hauskempaa.

Jokainen kumppani on tervetullut Place to be Haagaan omine haasteineen, ongelmineen, kehitysajatuksineen ja tutkimustarpeineen tälle alustalle haastamaan seuraavan sukupolven neitseelliset mielet yhdessä pohdiskeluun ja –oppimiseen.

Place to be Haagaan on jo sitoutunut nippu alan huipputoimijoita, jotka ovat siirtäneet oman kehitysyksikkönsä ja testilaboratorionsa Haagaan. Mukana on yrittäjiä ja yrityksiä, joiden monimutkaisempia ja simppelimpiä arjen haasteita ratkotaan opiskelijavoimin. On rakennettu modulaarinen ja mobiili cateringkeittiö, sekä digitaalinen ja proaktiivinen omavalvontajärjestelmä. Rakenteilla on kokeellinen kampusruokailuyksikkö, jossa testataan miehittämätöntä kassatoimintaa. Se sisältää kylmä-kuumatasoja, kahvimoduleita, pop-up-konsepteja, modulaarisia tarjoilupisteitä, välipalaistettua tarjontaa ja paljon muuta.

Teemoina on mm. #FoodTech #Functional Kitchen #GastroLab #Pop-Up Lab #LogiHub #Think inside the BOX but act outside of the BOX #4D senses.

Juoni ja alkusanat on kirjoitettu, loppu on toimialan tekijöiden kunnianhimosta, välittämisestä ja viitseliäisyydestä kiinni.

Kalle Ruuskanen
Innomotor
House of Flow

Image: