#P2BHAAGA #ROHKEAMMIN #HAAGAHELIA

Alla tiivis katsaus viime aikojen P2B tekemisistä.

Viestintä
- Olemme työstäneet P2B pääviestejä, some-tunnisteita ja some-kanavia yhdessä Susanna Paloheimon ja Elina Kiisken (Eskimo Finland Oy, nyk.Fredman), Kalle Ruuskasen, Haagan opettajien ja opiskelijoiden sekä assistentti Sija Sihvosen kanssa. Silja on myös koordinointivastuussa P2B viestinnästä. Kanavina tulevat olemaan P2B nettisivut, facebook, Instagram ja Twitter-tilit. Toivomme aktiiisuutta Some-jakamisessa P2B tunnisteita hyödyntäen.

Testi- ja palvelualueen suunnittelu
- oppimiskonseptin fyysiset puitteet on nimetty testi- ja palvelualueeksi. Tätä olemme työstäneet työpajassa tänään yhdessä kumppanien, opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Jatkamme työstöä keskiviikkona 16.3.2016 yhdessä Pinto Designin ja Kalle Ruuskasen kanssa. Tavoitteena on esitellä suunnitelmat ohjausryhmälle sekä rehtorille huhtikuun alussa ja päästä remontin kimppuun toukokuun loppupuolella.

Oppiminen ja oivaltaminen
- varsinaiset kumppanien kanssa tehtävät oppimiscaset käynnistyvät hiljalleen ja ensimmäisiä tuotekehittelyjä on aloitettu muun muassa Kespron kanssa. Olemme myös asentanee digitaalisen Eskimo Finlandin OVA-järjestelmän keittiö- ja varastotiloihin ja Pekka Terävän (&Co.) Food Camp Finland on kotiutunut Haagaan hyvin.

Muut asiat
- Hotelli Haagan ravintolatoimenjohtajana on aloittanut Miia Hakio, joka toimii jatkossa hotellin puolelta P2B yhteyshenkilönä ja on tiiviisti mukana toiminnassa.