#P2BHAAGA #ROHKEAMMIN #HAAGAHELIA

Tietotekniikan avulla on helpotettu ammattikeittiöiden arkea jo pitkän aikaa. Ihan alkujaan on taidettu lähteä liikkeelle reseptien hallinnasta ja ravintoarvolaskelmista. Näiden ympärille on vuosien saatossa rakennettu kokonaisvaltaisia järjestelmiä joilla hallitaan laajimmillaan useiden – jopa kymmenien – toimipisteiden ruuan valmistukseen liittyvää logistiikkaa aivan kuin kyseessä olisi teollista tuotantoa harjoittava tehdas. Järjestelmien kehitystä ovat osaltaan vieneet eteenpäin niin käyttäjien toiveet kuin lain asettamat vaatimukset. Ratkaisujen tuottaminen olemassa oleviin tarpeisiin on kuitenkin vain yksi osa kehitystä. Se loppuosa syntyy rohkeammasta ajattelusta.
 
Place to be Haaga -yhteistyö on oivallinen jatkumo JAMIX:ille, joka yli 25 vuotta sitten sai alkunsa oppilaitosyhteistyöstä. JAMIX on kehittänyt tuotannonohjausjärjestelmäänsä keittiön ammattilaisille innostuneesti ja tauotta alusta lähtien ja aina käyttäjien toiveita kuunnellen. Place to be Haaga kannustaa rohkeampaan ajatteluun ja se sopii JAMIX:ille kuin nenä päähän, sillä haluamme olla suunnannäyttäjä omalla alallamme ja toimintamme on aina perustunut rohkeisiin päätöksiin. Edelläkävijyys vaatii rohkeutta kyseenalaistaa käytännöt, joihin on totuttu ja miettiä asioita uudelta kantilta. Edelläkävijät tuottavat innovaatioita, jotka syntyvät rohkeudesta panostaa arvokasta aikaa johonkin ennennäkemättömään – tietämättä aivan varmuudella saadaanko lopputulokseksi jotain, joka oli kaiken sen arvoista. Ja lopulta myös käyttäjiltä vaaditaan rohkeutta tarttua näihin uusiin innovatiivisiin apuvälineisiin tai sovelluksiin, etenkin jos ne vaativat toimintatapojen muutosta.
 
Place to be Haaga tarjoaa meille entistä suoremman yhteyden käyttäjiin; mahdollisuuden kuulla alaa opiskelevien ideoita ja toisaalta testata omien ideoidemme toimivuutta heillä. Teollisen internetin ollessa kuuma puheenaihe juuri nyt, voidaan todeta että pitkälle ollaan jo tultu keittiötyön ja tietotekniikan yhdistämisessä mutta vain mielikuvitus on rajana siihen, millä kaikilla uusilla tavoilla tietotekniikkaa voi tulevaisuudessa hyödyntää ammattikeittiöissä. Rohkeammalla ajattelulla meillä on mahdollisuus luoda upeita juttuja yhdessä!
 
Anna Skyttä
Markkinointijohtaja
JAMIX Oy
Image: