Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa 1140x380 - Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa?

Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa?

Työharjoittelu ja myöhemmin työpaikka ravintolassa on monen haave ja hyvin suoritettu harjoittelu saattaakin parhaimmillaan poikia myös alan vakituisen tai muun pidempi aikaisen työn. Pohdimme tässä artikkelissa, millaisia ominaisuuksia alan työharjoittelussa tarvitaan ja miten voit vakuuttaa harjoittelupaikan työnantajan omasta osaamisestasi jo harjoittelun aikana.

Ahkeruus

Ahkeruus - Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa?

Ravintola-alalla ahkeruus on hyvä valttikortti. Työ ei ole aina helppoa ja siihen voi sisältyä kiireen tuntua, mutta alalle hyvin soveltuva työntekijä ei tästä hätkähdä. Hän osaa sopeutua monenlaisiin tilanteisiin eikä valita pienistä. Hyvä työntekijä ei väistele epämieluisiakaan työtehtäviä, vaan tarttuu erilaisiin töihin innolla ja tarmolla.

Stressin sietokyky

Stressinsietokyky - Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa?

Ravintola-alan työntekijöiden tulee sietää stressiä. Asiakkaiden joukossa on monenlaista väkeä, eivätkä kaikki suinkaan suhtaudu ravintolan työntekijöihin myötämielisesti. Osa asiakkaista saattaa olla jopa vihamielisiä ravintolan työntekijöitä kohtaan tai suhtautua heihin alentuvasti. Lisäksi työ on usein kaksi- tai kolmivuorotyötä, mikä saattaa aiheuttaa erityisen paljon stressiä ja vaikeuttaa oman elämänrytmin hallintaa. Epäsäännölliset työajat saattavat tuoda paineita esimerkiksi perhe-elämään.

Asiakaspalvelualttius

Asiakaspalvelualttius - Millaiset ominaisuudet ovat tarpeen työharjoittelussa ravintolassa?

Myös ravintolassa asiakkaan tulee saada kokea olevansa kuningas, joten ravintolan työntekijöiltä vaaditaankin aivan erityistä asiakaspalvelualttiutta. Lisäksi heiltä vaaditaan tietynlaista pelisilmää ja kykyä lukea erilaisia tilanteita. Kun asiakas kokee saaneensa ravintolassa hyvää ruokaa ja erinomaista palvelua, palaa hän todennäköisesti samaan paikkaan uudelleenkin. Sen sijaan huono asiakaspalvelu voi pilata muutoin onnistuneen ruokailukokemuksen. Jos onnistut kerta toisensa jälkeen palvelemaan vaativiakin asiakkaita heitä miellyttävällä tavalla, ei tämä yleensä jää työnantajaltasi huomaamatta, vaan nouset hänenkin arvoasteikollaan selvästi ylöspäin. Hyvä asiakaspalvelu on nimittäin yksi ravintolan suurimmista valttikorteista hyvän ruuan ohella!

Älä siis anna asiakkaiden odottaa liian kauan ja pyri aina palvelemaan heitä ystävällisesti, vaikka joskus asiakkaat itse voisivatkin käyttäytyä sinua kohtaan kaikkea muuta kuin ystävällisin elkein. Jos asiakas on jostakin syystä tyytymätön esimerkiksi saamaansa annokseen, pyri aina sovittelemaan tilanne siten, että asiakkaalle jää käynnistä lopulta hyvä mieli!

Luottamuksellisuus

Hyvä ravintola-alan työntekijä tai harjoittelija ei paljasta työpaikan ammattisalaisuuksia ulkopuolisille. Hän ei myöskään puhu työpaikasta, sen johdosta, asiakkaista tai kollegoista pahaa heidän selkänsä takana – eikä varsinkaan jaa huonoja kokemuksiaan koko kansalle somessa! Jos työ- tai harjoittelupaikalla tulee vastaan epäkohtia, tulee ne hoitaa asiallisesti työpaikan sisällä. Tällainen toiminta luo sinusta ammattimaisen ja luotettavan kuvan.

On tietysti sanomattakin selvää, että hyvän ravintola-alan luottamuksellisuus näkyy myös työ- tai harjoittelupaikan sääntöjen noudattamisena. Luotettava työntekijä saapuu aina ajoissa paikalle ja tekee sovitut työtehtävät sovitulla tavalla. Jos hän jostakin painavasta syystä johtuen joutuu luistamaan sovituista asioista, hän ilmoittaa tilanteesta mahdollisimman pian työ- tai harjoittelupaikan johdolle tai lähimmälle esimiehelleen.

Mistä löytää työharjoittelupaikka ravintolassa tai matkailu ja majoitusalalla 1140x380 - Mistä löytää työharjoittelupaikka ravintolassa tai matkailu- ja majoitusalalla?

Mistä löytää työharjoittelupaikka ravintolassa tai matkailu- ja majoitusalalla?

Työharjoittelupaikkojen löytäminen on ollut viime aikoina kiven alla vallitsevan koronavirusepidemiatilanteen vuoksi. Aivan mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Kokosimme tähän artikkeliin hyviä vinkkejä, joiden avulla sinäkin voit löytää mielenkiintoisen työharjoittelupaikan ravintolasta tai matkailu- ja majoitusalalta.

Kysy harjoittelupaikkoja opoltasi

Kysy harjoittelupaikkoja opoltasi 1 - Mistä löytää työharjoittelupaikka ravintolassa tai matkailu- ja majoitusalalla?

 

Jos olet opiskelijana jossakin oppilaitoksessa, kannattaa työharjoittelupaikkoja kysellä suoraan oppilaitoksen opolta tai muulta opettajalta. Yleensä ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opettajilla on hyvät verkostot työelämään, joten heidän kauttaan on myös mahdollista löytää sinua kiinnostava työharjoittelupaikka ravintolasta tai matkailu- ja majoitusalalta. Sinut tunteva opo tai muu opettaja on myös hyvä suosittelija sinulle, joka etsit harjoittelupaikkaa!

Hyödynnä kontaktisi

Hyödynnä kontaktisi - Mistä löytää työharjoittelupaikka ravintolassa tai matkailu- ja majoitusalalla?

Etsiessäsi harjoittelupaikkaa ravintolasta tai matkailu- ja majoitusalalta kannattaa ehdottomasti myös hyödyntää omat kontaktit. Koko opintojen ajan kannattaakin yrittää rakentaa itselle omaa alan verkostoa, jonka kautta on mahdollista löytää niin työtä, inspiraatiota kuin harjoittelupaikkojakin. Myös harjoittelupaikka on oivallinen kohde solmia uusia suhteita omaan verkostoon!

Valjasta netti etsintään

Valjasta netti etsintään - Mistä löytää työharjoittelupaikka ravintolassa tai matkailu- ja majoitusalalla?

Hyviä harjoittelupaikkoja löytyy myös netistä. Kirjoita aivan aluksi Googlen hakukoneeseen sopiva hakusana ja aloita haku. Esimerkiksi Espoossa asuvat harjoittelupaikkaa etsivät opiskelijat löytävät suuren määrän kaupungin harjoittelupaikkoja Espoon kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Kuntarekryn kautta voi hakea myös oman alan kesätöitä, mikä onkin toinen oivallinen mahdollisuus ravintola-, matkailu- tai majoitusalan opiskelijalle.

Myös kesätöissä kannattaa pyrkiä luomaan kontakteja ravintola-, matkailu- tai majoitusalan toimijoihin, sillä heidän kauttaan voi olla mahdollista myöhemmin löytää jopa vakituista työtä tai vaikkapa alan harjoittelupaikka. Hyvin suoritettu kesätyö tai harjoittelu saattaa myös poikia myöhemmin vakituisen työpaikan. Kun sinut on jo kerran perehdytetty työpaikan tapoihin ja todettu hyväksi tyypiksi sekä luotettavaksi työntekijäksi, kohoavat työnsaantimahdollisuutesi erittäin paljon!

Muistathan valjastaa myös someprofiilisi luomaan sinusta ammattimaista ja osaavaa ravintola-, matkailu- tai majoitusalan ammattilaisen brändiä! On tärkeää muistaa, että aivan kaikkea ei kannata somessa jakaa, sillä potentiaaliset työ-, kesätyö- tai harjoittelupaikan työnantajat saattavat tutustua sinuun jo etukäteen someprofiiliesi kautta.