#P2BHAAGA #ROHKEAMMIN #HAAGAHELIA

Sain kunnian aloittaa uuden Place to Be Haaga -blogin. Mikäpä olisikaan innostavampaa kuin olla lanseeraamassa uutta, ainutlaatuista yhteistoimintamallia korkeakoulun ja yritysten kesken? Haagan kampuksen sisälle rakentuu innovatiivinen oppimisympäristö, jossa elinkeino on vahvasti arjen toteutuksessa mukana. Place to Be Haaga on yhteinen kehittämisalusta, joka yhdistää yritykset, yrittäjät, opiskelijat sekä opetuksen ja TKI-toiminnan. Se tuo kampukselle myös palveluja, jotka ovat kaikkien käytettävissä.

Osaamisperusteinen opetussuunnitelma on tulevaisuutta. Haagassa siihen siirryttiin viime syksynä kaikissa koulutusohjelmissa. Osaamisperusteisuus merkitsee irrottautumista perinteisestä oppisisältöihin perustuvasta ajattelusta osaamisen pohjana. Niiden sijasta katse kohdistetaan työelämässä vaadittavaan osaamiseen, kompetensseihin, joita harjoitetaan erilaisissa työelämän toimintaympäristöissä ja vuorovaikutuksessa yritysten kanssa.

Place to Be Haaga -konsepti on osa tätä modernia muutosta. Siellä opiskelijat, opettajat ja yritykset kohtaavat päivittäin erilaissa rooleissa. Kehittämisosaaminen on yksi keskeisimmistä työelämätaidoista. Sen kartuttamiselle - ideoinnille, testaukselle ja jatkokehittelylle - Place to Be Haaga luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia ammattikorkeakoulun sisällä. Toivotan innostuksen ja menestyksen kierrettä kaikille haagalaisille!

Matti Kauppinen
Johtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Elämys- ja hyvinvointitalouden koulutusyksikkö

Image: