#P2BHAAGA #ROHKEAMMIN #HAAGAHELIA

Ei tarvitse katsoa kristallipalloon voidakseen todeta, että perinteiset arvoketjut (B2B ja B2C) tulevat tulevaisuudessa muuttumaan yhteistyö- ja palvelukeskeisiin human-to-human (H2H) toimintamalleihin. Tämä muutos saattaa tulevaisuudessa horjuttaa jopa vahvoja perinteisiä organisaatiomalleja ja töitä tullaan tekemään projektiluontoisesti yhteistyönä eri asiantuntijaryhmien kesken – riippumatta siitä, minkä yrityksen logo kenenkin (kohta jo edesmennyttä) käyntikorttia koristaa. Tästä on myös Place to be Haagassa kysymys.
 
Dieta on ollut Haaga-Helian yhteistyökumppani jo usean vuoden ajan ja P2BHaaga-projekti on tehnyt meistä yhden ylpeistä P2BHaaga-pääyhteistyökumppaneista. Dietan tavoitteena oli luoda uuteen oppimisympäristöön mobiili ja muuntautumiskykyinen pop-up-keittiö, jonka prosessit olisivat helposti ja nopeasti muokattavissa eri toimijoille ja toiminta-ajatuksille sopiviksi.
 
Projektin toteutuksessa hyödynnettiin palvelumuotoilun työvaiheita siten, että palvelukokemus saatiin vastaamaan sekä käyttäjien että palvelun tarjoajan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla: 
 
1. Asiakkaan ymmärtäminen (True Customer Understanding)
Perehdyimme suunnitteluvaiheessa tarkasti eri sidosryhmien tarpeiden ja halujen ymmärtämiseen, että pystyimme olemaan varmoja siitä mitä kukin sidosryhmä konseptilta tarvitsee ja odottaa saavansa.
 
2. Yhteistyö (Human-to-Human Collaboration)
Tässä vaiheessa mukana brainstormingissa oli projektin ulkopuolisia ravintolayrittäjiä pääkaupunkiseudulta. Ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemykset yhdistettynä P2BHaaga-palvelukonseptin tarpeisiin ja odotuksiin sekä Dietan keittiösuunnitteluosaamiseen loivat ensimmäiset ajatukset pop-up-keittiöstä, jossa olisi tietyt kiinteät, kaikkiin konsepteihin tarpeelliset funktiot lisättynä kunkin palveluidean tarvitsemiin lisäkomponentteihin. Helposti, nopeasti ja vaivattomasti – Plug&Play -tyylillä.
 
3. Prototyypin mallinnus (Iterative Prototyping)
Pop-up-keittiötä mallinnettiin ja pyöriteltiin virtuaalimaailmassa ja siitä luotiin erilaisia piirustuksia ja 3D-kuvia, joita sitten kehitettiin yhdessä eri sidosryhmien kesken. Lopputulosta voi käydä ihailemassa Haagan kampuksella! Itse prototyyppivaihe tulee tässä projektissa jatkumaan vielä pitkään – mobiilikeittiön tulevilla innokkailla käyttäjillä on varmasti taskut täynnä toimivia ja innovatiivisia jatkokehitysideoita!
 
Yhteistyö P2BHaagan kanssa on ollut meille hyvin hedelmällistä. Mobiilikeittiön myötä olemme saaneet olla kehittämässä ainutlaatuista palvelukokonaisuutta – uudenlaista oppimisympäristöä, joka on kansainvälisessäkin mittaluokassa ainutlaatuinen ja Dietalle arvokas referenssi. Lisäksi olemme saaneet ammattitaitoisia ja innokkaita työharjoittelijoita sekä opinnäytteiden tekijöitä tukemaan toimintaamme ja tuomaan alan viimeisintä tietoa organisaatiollemme. Opiskelijaryhmien koulutuspäivät Dieta-talolla ovat olleet molemmin puolin antoisia. Viimeisenä, mutta ei todellalkaan vähäisimpänä, olemme onnistuneet laajentamaan P2BHaaga-yhteistyötä jopa Suomen rajojen ulkopuolelle.
 
Viittasin alussa perinteisten organisaatiomallien katoamiseen ja H2H-mallien kasvuun. Palveluliiketoiminnan osuus Suomen BKT:sta on tänä päivänä jo yli 67% ja yksinkertaisellakin laskutoimituksella voidaan todeta, että palvelujen kehittämisen takana piilevät rahallisesti valtavat bisnesmahdollisuudet. Palveluliiketoiminnan tuloksellisuutta tullaan tulevaisuudessa parantamaan perinteisen tuotelähtöisen kehittämisen ohella suurissa määrin myös palvelujen tuottajien, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tiiviiseen, organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön perustuvilla toimintamalleilla – luottamukseen ja strategiseen yhteistyöhön pohjautuen. Juuri tällaista on P2BHaaga-yhteistyömme tähän mennessä ollut ja tällaista liiketoimintaa haluamme tehdä myös tulevaisuudessa!
 
Sami Nenonen
Myyntijohtaja
Dieta Oy
 
Pop up-keittiö palvelu-ja testialue Caffelissa
Image: